بچه های دیروز
سایت نوستالژیک

مدرسه خرگوش ها

نمایش عروسکی: مدرسه خرگوش ها 
با یادی از مرحوم کامبیز صمیمی مفخم  و فروزان زاهد بیگی
مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نمایش عروسکی: مدرسه خرگوش ها 
با یادی از مرحوم کامبیز صمیمی مفخم  و فروزان زاهد بیگی
مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدرسه خرگوش ها


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.