بچه های دیروز
سایت نوستالژیک

منیرالسلطنه

منیرالسلطنه یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار بود.

منیرالسلطنه همسر ناصرالدین شاه قاجار
منیرالسطنه

او که مادر کامران میرزا نایب السلطنه بود  و فرزند معمار باشی بود, زنی نیکوکار بود که در کارهای خیر دستی داشت .

پس از فوت برادرش ارثی را که از او به ارث رسیده بود.

صرف ساخت مدرسه ای در  بقعه امام زاده نصرالدین کرد.

 آن مدرسه وقف شد و منیریه نام گرفت.

همچنین محله ای در تهران بنام منیریه وجود دارد.

این محله به افتخار منیرالسلطنه منیریه نامگذاری شد.

بچه های دیروز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.