بچه های دیروز
سایت نوستالژیک

11

درباره ما


بچه های دیروز - ما از سال 1391 فعالیت خود را به عنوان یک صفحه نوستالژیک در بستر اینترنت آغاز کردیم. و به مدت شش سال به عنوان یک وبلاگ فعالیت کردیم- از سال 1396 اولین تلاش ها را در جهت مستقل شدن و تبدیل به یک وب سایت آغاز کردیم و در پاییز 1397 به یک سایت مستقل تبدیل شدیم البته با دادن هزینه های بسیار