X
تبلیغات
زولا

بچه های دیروز

سایت بچه های دیروز یک پایگاه نوستالژیک برای ایرانیان می باشد. که خدماتی همچون فیلم و کارتون های قدیمی ، کتاب های درسی قدیمی ، تصاویر نوستالژیک ، عکسهای قدیمی ایران قبل از انقلاب در دوره های پهلوی وقاجار را در اختیار ایرانیان و علاقمندان قرار می دهد

آگهی آگهی

حموم رفتن بچه های دیروز

« ﺣﻤﻮﻡ ﺭﻓﺘﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻫﻪ ٦٠ »

ﺍﻭﻟﺶ می رﻓﺘﻴﻢ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩﺵ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ آب ﮔﺮﻣﺶ ، ﻳﻬﻮ ﺁﺏ ﻣﻴﺸﺪ ٢٠ ﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺮ ﺻﻔﺮ و ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎ ﻫﻢ ٧٠ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺮ ...

ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﭘﺎﻭﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻴﺎﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﻛﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﻣﻐﺰمون ٤ ﺳﺎﻧﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻴﺸﺪ ، ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺟﻴﻎ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ !!!!

ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻮﺩ که ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻠﻔﺖ ﻭ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻮﺭ ﻣﻴﺎﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻤﻮﻥ ، ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ٢ ﻻﻳﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻤﻮﻥ ﻛﻨﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﭼﺮﻛﻪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﺍﺩ ...ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﻳﻪ ﻛﺘﻜﻲ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻳﻢ که چرا اینقدر وول می خوری؛ (اصلا وول نمی خوردیما، شدت فشار کیسه کشی ما رو اینور اونور می کشوند )

ﺁﺥ ﺁﺥ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﮓ ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻲ ، ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ٢ ﺳﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻗﺪمون ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﺸﺪ ...

ﻭﻗﺘﻲ ﺣﻤﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻠﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﻤﻮﻥ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ ﻭ ﻳﻪ ﻳﻘﻪ ﺍﺳﻜﻲ ﻫﻢ ﺭﻭﺵ ، ﺑﻌﺪﺵ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺍﺑﻤﻮﻥ ﻣﻴﺒﺮﺩ 
آخرش ﻫﻤﻪ ﻣﻴ ﮕﻔﺘﻦ : ﺁﺧﻲ ﻱ ﻱ ﻱ ﻱ ، ﻧﻴﮕﺎﺵ ﻛﻦ .. تمیز شد ، ﭼﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ

نمی دونستن بیهوش شدیم ما ، می فهمین بیهوش

ارسال شده توسط خانم آرزو حضرتی

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

روزگاری

روزگاری در زدن هم اصولی داشت ، کوبه زنانه داشتیم و مردانه...

و وقتی در زده میشد صاحب خانه میدانست آنکه پشت در است زن است یا مرد و بر آن مبنا به استقبال او میرفت،
زندگی ها در عین سادگی در و پیکر و اصول داشت...

مردها کفشهای پاشنه تخم مرغی میپوشیدند تا از صدای آن از فاصله دور در کوچه پس کوچه های تو در تو خانمها بفهمند نامحرمی در حال عبور است...

منزلها بیرونی و اندرونی داشت و از ورود مهمان تا خروجش طوری منزل ساخته شده بود که متعلقات به تکلف نیفتند...

آن روزگاران امنیت ناموسی چندین برابر این زمان بود،
نه سیستم امنیتی در منازل بود و نه شبکه های مجازی برای پاییدن همدیگر...

اطمینان و شرافت و وفاداری و نگه داشتن زندگی با چنگ و دندان و آبروداری زوجین اصل زندگی بود...

من هرگز بخاطر ندارم کسی مهریه ای اجرا بگذارد و دادسراها این همه پرونده طلاق و درخواست طلاق و فرزندان طلاق...

نه ال سی دی بود نه اسپیلت و لباسشویی،
صابون مراغه ای بود و دستان یخ زده مادر در زمستان که با گریسیلین ترکهایش را مداوا میکرد...

و پدری که سر شب دم غروب خونه بود و خیز برمیداشت زیر کرسی و مادر کاسه اناردون کرده روی کرسی میگذاشت و نصف بدنمان زیر کرسی و سر و کله کز کرده در بیرون آن،با لباسهای ضخیم...
پاییزی پر باران و زمستانی پر از برف داشتیم

یادش بخیر همه چکمه داشتیم و تا لبه چکمه برف می آمد،هم زمین برکت داشت هم آسمان...

سفره مان برنج بخود کم میدید،اما صفا و سادگی داشت...

و پنج ریالی پدر در صبحگاه مدرسه میشد نصف نان بربری با پنیر...

آن روزها پشت این دربهای کوبه دار با هم حرف میزدند خیلی گرم و صمیمی...

تابستان ها چقدر روی تخت های چوبی ستاره شمردیم و لذت آسمان بی غبار را بردیم...
چه حرمتی داشت پدر و مادر...

و پولها و مالها چه برکتی...
چقدر دور هم حرف برای گفتن داشتیم،
و چقدر از خدا میترسیدیم...
کله صبح قمری ها(یاکریم ها) میخواندند ،
با دوچرخه درخونه ها نون تازه و عدسی و شیر می آوردند محال بود کسی یازده صبح بیدار شود...

زود میخوابیدند و سحر بیدار میشدند و بهترین رزقها را دریافت میکردند،
زمستون برف وشیره میخوردیم و خیلی چیزی برای خوردن پیدا نمیشد و بهترین غذا را جمعه ها میخوردیم،
آنروزها مردم چقدر به یکدیگر رحم میکردند و مهربان بودند و گره گشا و اعصابها حرام ترافیک و ... نمیشد...

نفهمیدم چی شد ولی برف و کرسی و ستاره ها و کاسه بی تکلف انار و درب کوبه دار و دورهمی ها همه یکباره جمع شد...

حالا ما مانده ایم و دنیای بی خیر و برکت و دربهای ضدسرقت و آدمهایی که سخت فخر میفروشند و متکبرند گویی هرگز نمیمیرند و چنان دنیا دارند که گویی برای آن آفریده شده اند...

چقدر نعمتها از کف رفت و ما خواب خوابیم.

ارسال شده از طرف آقای قاسم مدهنی از  اصفهان

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

بگو بگم های دهه شصتی

نوستالژی
http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

دو تومانی دوره قاجار رایج در کرمانشاه


http://s8.picofile.com/file/8278615142/photo532725268288219243.jpg

دو تومانی دوره قاجار  که فقط در کرمانشاه ادا میشده

ارسال شده از طرف نیما

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

پنکه قدیمی

http://s9.picofile.com/file/8278615126/photo426485163412795724.jpg
پنکه قدیمی ارسال شده از طرف  آقای علی عالیشاه از ساری

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

ملحفه قدیمی دهه60


http://s9.picofile.com/file/8278615150/photo408468484275679494.jpg


این یه ملحفه قدیمیه دوره شصت که تازه پیداش کردم وقتی چهار سالم بود حتما خیلی ها اینو داشتنو

ارسال شده از طرف خانم سحر

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

داستان جدید حسنک

http://s9.picofile.com/file/8278619818/photo1185696379024025912.jpg

ﺷﺐ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺣﺴﻨﮏ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺣﺴﻨﮏ ﻣﺪﺕ

ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺟﯿﻦ ﻭ ﺗﯽ ﺷﺮﺕ ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﻭ ﻫﺮ
ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺟﻠﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ
ﮊﻝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ. ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺣﺴﻨﮏ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﻠﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺣﺴﻨﮏ ﺑﺎ
ﮐﺒﺮﯼ ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﮐﺒﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺒﺮﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﺴﻨﮏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﭘﻄﺮﻭﺱ
ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﭘﻄﺮﻭﺱ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﺭﻭﺯﯼ ﭘﻄﺮﻭﺱ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﭼﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯﺍﯾﻦ
ﺭﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺍﻭ ﮐﺒﺮﯼ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﮐﻮﻩ ﺭﻭﯼ
ﺭﯾﻞ ﺭﯾﺰﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻮﻩ ﺭﯾﺰﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺳﺮﺩﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ . ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ
ﮐﺒﺮﯼ ﻣﺮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ. ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﺑﻮﺩ . ﺍﻻﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ، ﻫﻤﺴﺮ ﺭﯾﺰﻋﻠﯽ، ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺍﻭ ﺣﺘﯽ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﺍﺻﻼً ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ
ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺷﮑﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﯿﺮﮐﻨﺪ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺮﯾﺪ، ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ ﻓﺮﻭﺧﺖ . ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ ﺍﯼ
ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍره...

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

آرایش یا بزک دوزک قدیما چطور بود؟


http://s8.picofile.com/file/8278615184/photo1185696379024025913.jpg


آرایش یا بقول قدیمی ابزک دوزک زنانه شامل هفت مرحله بود که بجز سفیداب زدن که برای دختر بچه تا پیرزن ایرادی نداشت، انجام بقیه آن تنها مختص  نوعروسان و زن شوهر دار و ننگ و عیب بزرگی بود اگر زن بیوه یا شوهر مرده یا دختری هر چند نامزد داشته باشد اقدام به بزک کردن کند.
میرزا صادق خان امیری فراهانی (ادیب الممالک) هفت مرحله بزک را در این دو بیت گرد آورده است:
هفت پیرایه شد به روی بتان
که از آن باغ حُسن سیراب است
وسمه و سرمه و نگار و خجک
زرک و غازه و سفیداب است
وسمه = گیاهی بود که آن را در آب جوش خیسانده و ابرو را با آن رنگ میکردند.
خجک = خال سیاه گذاشتن
نگار = رنگ کردن
زرک = خالی بود که به وسیلة سرمه روی صورت ایجاد می کردند.
غازه = سرخاب
سفیداب = ساختار سنّتی سفیداب ترکیب گل سفید و نخاع برخی جانوران یا دنبه است. که بصورت لایه بردار عمل کرده و پوست را پاک سازی سفید و شفاف میکند.

کپی شده از صفحه: محمود_صداقتی(گوگل_پلاس)

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

کارتون مسافر کوچولو

کارتون مسافر کوچولو -

دانلود کارتون قدیمی مسافر کوچولو

دانلود

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

کارتون میگ میگ

کارتون میگ میگ -نوستالژیک

دانلود کارتون  میگ میگ

دانلود

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ