بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
آرشیو ماهانه

دسامبر 2017

جمعه

#جمعهجمعه درست از زمانی دلگیر شد که آقا جون رفت و پر کشید و از زمانی دلگیرتر که مادرجون دیگر مارا به یاد…

کجایی مرد؟

ﺩﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻮﺗﯿﺎﻥ ﺷﻬﺮﻡﮐﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩ؟ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﭘﺴﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻡ…