بچه های دیروز
سایت نوستالژیک

برنامه بچه های دیروز

برنامه بچه های دیروز که از مهر سال 1389 تا پایان سال 1391 پخش می شد. برنامه ای بود که با اجرای خانم گیتی خامنه و الهه رضایی

به پخش کارتون و برنامه کودک قدیمی در دهه 60/70 و واواخر دهه 50 می پرداخت.

این برنامه ها هر پنجشنبه از شبکه تهران روی آنتن می رفت. و با استقبال مخاطبان زیادی از بچه های دیروز روبرو شد.

این برنامه در ادامه جشن بچه های دیروز که برای بزرگداشت برنامه سازان 30سال کودک و نوجوان انجام شد پخش شد.

بچه های دیروز قسمت 1

بچه های دیروز قسمت 1
بچه های دیروز قسمت 1

بچه های دیروز قسمت دو

بچه های دیروز قسمت دو
بچه های دیروز قسمت دو

بچه های دیروز قسمت سه

بچه های دیروز قسمت سه
بچه های دیروز قسمت سه

بچه های دیروز قسمت چهار

بچه های دیروز قسمت چهار
بچه های دیروز قسمت چهار

بچه های دیروز قسمت پنج

بچه های دیروز قسمت پنج
بچه های دیروز قسمت پنج

بچه های دیروز قسمت شش

بچه های دیروز قسمت شش
بچه های دیروز قسمت شش

بچه های دیروز قسمت هفت

بچه های دیروز قسمت هفت
بچه های دیروز قسمت هفت

بچه های دیروز قسمت هشت

بچه های دیروز قسمت هشت
بچه های دیروز قسمت هشت

بچه های دیروز قسمت نه

بچه های دیروز قسمت نه
بچه های دیروز قسمت نه

بچه های دیروز قسمت ده

بچه های دیروز قسمت ده
بچه های دیروز قسمت ده

بچه های دیروز قسمت یازده

بچه های دیروز قسمت یازده
بچه های دیروز قسمت یازده

بچه های دیروز قسمت دوازده

بچه های دیروز قسمت دوازده
بچه های دیروز قسمت دوازده

بچه های دیروز قسمت سیزده

بچه های دیروز قسمت سیزده
بچه های دیروز قسمت سیزده

بچه های دیروز قسمت چهارده

بچه های دیروز قسمت 14
بچه های دیروز قسمت 14

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.