X
تبلیغات
زولا

بچه های دیروز

سایت بچه های دیروز یک پایگاه نوستالژیک برای ایرانیان می باشد. که خدماتی همچون فیلم و کارتون های قدیمی ، کتاب های درسی قدیمی ، تصاویر نوستالژیک ، عکسهای قدیمی ایران قبل از انقلاب در دوره های پهلوی وقاجار را در اختیار ایرانیان و علاقمندان قرار می دهد

آگهی آگهی

ضرب المثل فارسی قدیمی قسمت سوم

الف

اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند ! 

 اسب ترآمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور ! 

 اسب دونده جو خود را زیاد میکنه ! 

 اسب را گم آرده، پی نعلش میگرده ! 

 اسب و خر را آه یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند ! 

 استخری آه آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟! 

 اصل آار برو روست، آچلی زیر موست ! 

 اآبر ندهد، خدای اآبر بدهد ! 

 اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن ! 

 اگر برای من آب نداره، برای تو آه نان داره ! 

 اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی ! 

 اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد ! 

 اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید ! 

 اگه تو مرا عاق آنی، منهم ترا عوق میکنم ! 

 اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز ! 

 اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد ! 

 اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود ! 

 اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیراالله ! 

 اگر دانی آه نان دادن ثواب است -- - تو خود میخور آه بغدادت خرابست ! 

 اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند ! 

 اگه زاغی آنی، روقی آنی، میخورمت ! 

 اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون آنگر فروشی ! 

 اگه علی ساربونه، میدونه شترو آجا بخوابونه ! 

 اگه آلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد . 

 اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره ! 

 اگه لر ببازار نره بازار میگنده ! 

 اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن ! 

 اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه ! 

 اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می آشه ! 

 اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم ! 

 اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد ! 

 اگه هفت تا دختر آور داشته باشه، یکساعته شوهر میده ! 

 اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر ! 

 امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری ! 

 امان ازدوغ لیلی ، ماستش آم بود آبش خیلی ! 

 انگور خوب، نصیب شغال میشه ! 

 اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم ! 

 اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام ! 

 اول بچش، بعد بگو بی نمکه ! 

 اول برادریتو ثابت آن، بعد ادعای ارث و میراث آن ! 

 اول بقالی و ماست ترش فروشی ! 

 اول پیاله و بد مستی ! 

 اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد ! 

 ای آقای آمر باریک، آوچه روشن آن و خانه تاریک !

 این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست.

#نوستالژی#ضرب_المثل

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

ضرب المثل های قدیمی فارسی قسمت دوم

الف

آنچه دلم خواست نه آن شد - -- آنچه خدا خواست همان شد .

 آنرا آه حساب پاآه، از محاسبه چه باآه ؟!

 آنقدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه !

 آنقدر سمن هست، آه یاسمن توش گمه !

 آنقدر مار خورده تا افعی شده !

 آن ممه را لولو برد !

 آنوقت آه جیک جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود ؟

 آواز دهل شنیده از دور خوشه !

 اجاره نشین خوش نشینه !

 ارزان خری، انبان خری !

 از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !

 از اونجا مونده، از اینجا رونده !

 از اون نترس آه های و هوی داره، از اون بترس آه سر به تو داره !

 از این امامزاده آسی معجز نمی بینه !

 از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !

 از این ستون بآن ستون فرجه !

 از بی آفنی زنده ایم !

 از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

 از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !

 از تو حرآت، از خدا برآت .

 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

 از خر افتاده، خرما پیدا آرده !

 از خرس موئی، غنیمته !

 از خر میپرسی چهارشنبه آیه ؟!

 از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !

 از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !

 از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !

 از سه چیز باید حذر آرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

 از شما عباسی، از ما رقاصی !

 از آوزه همان برون تراود آه در اوست ! (( گر دایره آوزه ز گوهر سازند ))

 از آیسه خلیفه می بخشه !

 از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !

 از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !

 از ماست آه بر ماست !

 از مال پس است و از جان عاصی !

 از مردی تا نامردی یک قدم است !

 از من بدر، به جوال آاه !

 از نخورده بگیر، بده به خورده !

 از نو آیسه قرض مکن، قرض آردی خرج نکن !

 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

 از هول هلیم افتاد توی دیگ !

 از یک گل بهار نمیشه !

 از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

 اسباب خونه به صاحبخونه میره

#ضرب_المثل,#ضرب_المثل_فارسی,#ضرب_المثل_فارسی_قدیمی

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

ضرب المثلهای قدیمی فارسی قسمت اول

« الف »

 آب از دستش نمیچکه ! 

 آب از سر چشمه گله ! 

 آب از آب تکان نمیخوره ! 

 آب از سرش گذشته ! 

 آب پاآی روی دستش ریخت ! 

 آب در آوزه و ما تشنه لبان میگردیم ! 

 آب را گل آلود میکنه آه ماهی بگیره ! 

 آب زیر پوستش افتاده ! 

 آب آه یه جا بمونه، میگنده . 

 آبکش و نگاه آن آه به آفگیر میگه تو سه سوراخ داری ! 

 آب آه از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی ! 

 آب آه سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه ! 

 آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه ! 

 آبی از او گرم نمیشه ! 

 آتش آه گرفت، خشک و تر میسوزد ! 

 آخر شاه منشی، آاه آشی است ! 

 آدم با آسی آه علی گفت، عمر نمیگه ! 

 آدم بد حساب، دوبار میده ! 

 آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره ! 

 آدم خوش معامله، شریک مال مردمه ! 

 آدم دست پاچه، آار را دوبار میکنه ! 

 آدم زنده، زندگی میخواد ! 

 آدم گدا، اینهمه ادا ؟! 

 آدم گرسنه، خواب نان سنگک می بینه ! 

 آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه ! 

 آرد خودمونو بیختیم، الک مونو آویختیم ! 

 آرزو بر جوانان عیب نیست ! 

 آستین نو پلو بخور ! 

 آسوده آسی آه خر نداره --- از آه و جوش خبر نداره ! 

 آسه برو آسه بیا آه گربه شاخت نزنه ! 

 آشپز آه دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمک ! 

 آش نخورده و دهن سوخته ! 

 آفتابه خرج لحیمه ! 

 آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی ! 

 آفتابه و لولهنگ هر دو یک آار میکنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه ! 

 آمدم ثواب آنم، آباب شدم ! 

 آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را آور آرد 

#ضرب_المثل,#ضرب_المثل_فارسی,#ضرب_المثل_قدیمی

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ