بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

اشرف پهلوی

اشرف پهلوی یا اشرف الملوک پهلوی که تا انقلاب 1357 با نام  والاحضرت شاه‌دُخت اشرف پهلوی خطاب می شد.

خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی شاه ایران

و دختر رضا پهلوی بنیانگذار حکومت پهلوی بود.

اشرف پهلوی در سال 1298 متولد شد و در سال 1394 درگذشت.

او در زمان خود دیپلمات، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد و از فعالان حقوق زنان در ایران در دوره پهلوی بود.

از اشرف پهلوی به عنوان یکی از افرادی نام برده می شود که در کودتای مرداد1332 نقش مهمی داشته است.