بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

برنامه کودک قدیمی

زیستا

مجموعه : زیستا کارگردان : ارژنگ امیر فضلیدر کنار دوستان هنرمندم ؛ پرستو گلستانی،مهرداد محتشمی ،لادن رضاجویی ،فریبا

موش نمکی

موش نمکی  موش نمکی محصول سال 1385نویسنده: شادی پورمهدیکارگردان و سازنده عروسک: مرضیه محبوبگویندگان: هنگامه