بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

نوستالژیک

نوستالژی

اون زمان که بیشتر افراد (الان هم هست تا دلتون بخواد) دور سفره دور هم جمع می شدند. و قابلمه رو میاوردند کنار خودشون

نوستالژی

تو بسیاری از پیاده رو ها و پارک ها درخت هایی پیدا می شدند که برخی فصل های خاص اینطور میوه یا هرچی اسمش را بزارید

نوستالژی

یکی از وسایلی که اون زمان خیلی باهاش بازی می کردند همین لباس گیر های قدیمی بودند که باهاش آدمک - ربات هواپیما و