بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

آدامس قدیمی

در این صفحه تصاویری از عکس آدامس های قدیمی در دهه 60 دهه 70 را قرار خواهم داد در آن سالها بازی با این عکسها به شکل های مختلف بسیار رواج داشت.
و هم اکنون بسیاری از دوستان کلکسیون دار هستند و هنوز هم جمع می کنند.
آدامس های آیدین – سین سین- پرستو – شکوزیبا – نرگس و غیره اسامی آدامسهایی بودند که چند نسل با آنها بسیاری از بازیکنان را شناختند و عکس آنها را نگه داشتند.
در زمانی که امکانات بسیار کم بود