بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

مجری قدیمی قبل از انقلاب

در این صفحه اطلاعاتی از مجریان قدیمی و گویندگان رادیو تلویزیون ملی ایران در قبل از انقلاب قرار خواهند گرفت.