بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

سریال قدیمی

در این صفحه سریال های قدیمی پخش شده در طول دهه های 60  دهه70 و احتمالا برخی سریالهای قدیمی دهه 80 هم قرار خواهد گرفت.

اما احتمال دارد بسیاری از سریالها بصورت تک قسمتی یا چند قسمت در این صفحه قرار داده شود

هدف از این صفحه فقط خاطره سازی است.